ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ เซอร์วิน เวก้า (cerwin vega)

CVM 1022
  • ราคา 7,100 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVM 1224FX USB
  • ราคา 17,900 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CVM 1624FX USB
  • ราคา 22,000 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า