ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   มิกเซอร์ ดิจิตอล ยามาฮ่า (yamaha)

O1V96  DIGITAL MIXER
  • YAMAHA Mixer Digital O1V96 DIGITAL MIXER
  • คุณสมบัติ
  • สามารถรองรับการบันทึกเสียงได้ถึง 16 in / 16 out โดยผ่านทางช่องต่อ USB 2.0
  • ช่องสัญญาน : 40 ช่อง (32 Mono + 4 Stero)
  • ช่องสัญญาณออก : 8 GROUP OUT, 8 AUX SEND
  • Input channel functions : Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Compressor, Delay, Pan
  • ราคา 111,000 บาท / เครื่อง
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า