ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ชุดประชุมไร้สาย โตอะ (toa)

TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
 • TOA Wireless Conference TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุม TOA
 • TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุมแบบไร้สาย
 • TOA TS-800 ชุดควบคุมไมค์ประชุมแบบไร้สาย
 • รายละเอียด
 • การทำงานของระบบพ่วงต่อกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาน
 • มีระบบควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TS-801 ไมค์สำหรับประธาน TOA
 • TOA TS-801 ไมค์สำหรับประธานใช้ร่วมกับไมค์ TS-903 TS-904
 • รายละเอียด TOA TS-801
 • มีลำโพงในเครื่อง
 • มีปุ่มสำหรับ เปิด-ปิด เพื่อปิดการทำงานของไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA Wireless Conference TS-802 ไมค์ผู้ร่วมประชุม TOA
 • TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม TOA
 • TOA TS-802 ไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบไร้สาย ใช้ร่วมกับไมค์ TS-903 TS-904
 • รายละเอียด
 • มีลำโพงในเครื่อง
 • มีปุ่มสำหรับ เปิด สำหรับพูด
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-903 ก้านไมค์ประชุมยาว 14 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-904 ก้านไมค์ประชุมยาว 20 นิ้ว TOA
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS-905 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 905 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • TS-905: ระยะสัญญาน Up to 16 ft. ceiling height
 • Coaxial cable with BNC connectors (supplied by others)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA Wireless Conference TS-907 ชุดควบคุมรับส่งสัญญาน TOA
 • TOA TS-907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่ง
 • TS 907 อินฟาเรด ชุดควบคุมรับ ส่งสัญญานสำหรับชุดประชุมไร้สาย เหมาะสำหรับติดเพดาน TOA TS800,TS900
 • รายละเอียด
 • TS-907: ระยะสัญญาน Up to 16-23 ft. ceiling height
 • Power Source 24 V DC (supplied from the Central unit)
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า