ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ชุดประชุมไร้สาย ทาดา (tada)

ชุดประชุมไร้สาย TADA U-8008
  • TADA Wireless Conference ชุดประชุมไร้สาย TADA U-8008
  • ชุดประชุมไร้สาย TADA U-8008
  • ย่านความถี่ UHF 500-980 MHz
  • ใช้งานพร้อมกันโดยไม่รบกวนกันเอง
  • ตัวควบคุมมีจอแสดงผล LCD
  • Receiver มีความไวสูงและมีความถี่หลายระดัง
  • ราคา 25,000 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า