ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ชุดประชุมแบบมีสายระบบอนาล็อก โฮนิค (honic)

CH-9A
 • HONIC Wired Conference System Analog CH-9A
 • HONIC CH-9A ไมโครโฟนประธาน ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม
 • ไมโครโฟนประธาน CH-9A ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CH-9B
 • HONIC Wired Conference System Analog CH-9B
 • HONIC CH-9B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม.
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม CH-9B ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 48ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MC-530 ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC Wired Conference System Analog MC-530 ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC MC-530 ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม MC-530 ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MC-520 ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC Wired Conference System Analog MC-520 ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC MC-520 ไมโครโฟนประธาน ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม MC-520 ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 52ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CH-970B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC Wired Conference System Analog CH-970B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • HONIC CH-970B ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
 • ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม CH-970B ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
 • ราคา 3,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CH-970A ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC Wired Conference System Analog CH-970A ไมโครโฟนประธาน
 • HONIC CH-970A ไมโครโฟนประธาน
 • ไมโครโฟนประธาน CH-970A ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม. ลำโพงขยายเสียงในตัวขนาด 3 วัตต์
 • รายละเอียด
 • ก้านไมโครโฟนความยาว 70ซม.
 • มีวงแหวนแสดงไฟขณะสนทนา
 • ราคา 3,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CH-9C ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • HONIC Wired Conference System Analog CH-9C ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • HONIC 970 SERIES ชุดประแบบมีสาย
 • ชุดควบคุมไมค์ประชุม HONIC CH-9C มีสวิทซ์เปิด-ปิด และสัญญาณไฟ LED ต่อได้สูงสุด 80 ชุด
 • รายละเอียด
 • เป็นชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟของชุดประชุม
 • สามารต่อได้มากถึง 80 ชุด(ต่อไมค์ได้2ช่องๆละ40ชุด
 • ราคา 4,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MC-510 ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง
 • HONIC Wired Conference System Analog MC-510 ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง
 • HONIC MC-510 ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง 70วัตต์ @ 4โอห์ม
 • ชุดควบคุมไมค์ประชุมและเครื่องขยายเสียง 70วัตต์ @ 4โอห์ม HONIC MC-510 ต่อได้สูงสุด 50 ชุด
 • รายละเอียด
 • เป็นชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟของชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง
 • สามารถต่อได้มากถึง 50 ชุด
 • ราคา 8,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า