ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ชุดประชุมแบบมีสายระบบอนาล็อก โตอะ (toa)

TOA TS770 ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • TOA Wired Conference System Analog TOA TS770 ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA TS770 Control Unit
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ควบคุมกระแสไฟ ควบคุมไมค์ประธาน
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA TS770 คุณสมบัติ
 • สามารถควบคุมลำดับการสนทนา
 • สามารถกำหนดจำนวนผู้ร่วมประชุมให้ใช้งานพร้อมกันได้ off โดยเลือกได้จากสวิทช์
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS771 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
 • TOA Wired Conference System Analog TOA TS771 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน
 • ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TS-771
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TS-771
 • ไมค์ประชุมสำหรับประธาน TOA TS-771 คุณสมบัติ
 • สามารถเสียบการไมค์แบบ XLR (TS-773,TS-774)
 • มีลำโพงในตัว 130 ohm,200 mV
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS772 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • TOA Wired Conference System Analog TOA TS772 ไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TS-772
 • ชุดประชุมแบบมีสาย TOA รุ่น TS770 ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TS-772
 • ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม TOA TS-772 คุณสมบัติ
 • สามารถเสียบการไมค์แบบ XLR (TS-773,TS-774)
 • มีลำโพงในตัว 130 ohm,200 mV
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS773 ก้านไมค์ประชุม ยาว 37 cm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA TS774 ก้านไมค์ประชุม ยาว 52 cm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 2 เมตร
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
TOA YR-770 สายสัญญานยาว 10 เมตร
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า