ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล เอ็น พี อี (npe)

CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • NPE Wired Conference System Digital CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS
 • NPE ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล ต่อไมค์ได้สูงสุด 50 ชุด มีช่องต่อโทรศัพท์ ช่องต่อสำหรับบันทึกการประชุม ไมค์จะปิดอัตโมมัติ
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • มีช่องใช้งาน BELL,ไมค์ประชุม ไมค์โครโฟน AUX โทรศัพท์ มอนิเตอร์ อย่างละชุด
 • มีช่องออกใช้งาน Line/Rec Out
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • NPE Wired Conference System Digital CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS
 • NPE NPE CF-5MC ไมค์ประธาน ชุด ประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • NPE Wired Conference System Digital CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS
 • NPE NPE CF-5MD ไมค์ผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MD มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม-MPR
 • NPE Wired Conference System Digital CF-5MD ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม-MPR
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MPR
 • NPE NPE CF-5MD ไมค์ผู้ร่วมประชุม ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MD มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CF-5MPR ชุดควบไมค์ประชุม (REC,MP3,USB,SDCARD)
 • NPE Wired Conference System Digital CF-5MPR ชุดควบไมค์ประชุม (REC,MP3,USB,SDCARD)
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MPR
 • NPE ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล ต่อไมค์ได้สูงสุด 50 ชุด NPE รุ่น CF-5MPR มี MP3 USB SD-CARD,REC
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MS ชุดควบคุมไมค์ประชุม
 • มีช่องใช้งาน BELL,ไมค์ประชุม ไมค์โครโฟน AUX โทรศัพท์ มอนิเตอร์ อย่างละชุด
 • สามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้ เล่นเพลงได้ 99 อัลบั้ม อัลบั้มละ 999 เพลง ตั้งโปรแกรมได้
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CF-5MC ชุดไมค์ประธาน (MPR)
 • NPE Wired Conference System Digital CF-5MC ชุดไมค์ประธาน (MPR)
 • ชุดประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MPR
 • NPE NPE CF-5MC ไมค์ประธาน ชุด ประชุมแบบมีสายระบบดิจิตอล NPE CF-5MS มีปุ่มปิดเปิด มีไฟแสดงวงกลม ปิดเองเมือไม่ใช้งาน
 • คุณสมบัติ NPE CF-5MC ชุดไมค์ประธาน
 • ไมค์โครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้า คอออ่น มีแสดงไฟ้สีฟ้ารอบหัว
 • มีปุ่ม talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงเอง และมีไฟแสดง 2 มี
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
NPE CC-5MT ชุดควบคุมกล้อง
 • NPE Wired Conference System Digital NPE CC-5MT ชุดควบคุมกล้อง
 • สามารถปรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้ 5 ฟังก์ชั่น
 • ฟังก์ชั่นการควบคุมกล้อง
 • ฟังก์ชั่นการปรับความเร็วในการหมุนซ้าย-ขวา ของกล้อง
 • ฟังก์ชั่นการปรับความเร็วในการปรับมุมก้ม-เงย ของกล้อง
 • ฟังก์ชั่นในการใช้ร่วมกับชุดประชุม - ฟังก์ชั่นทดสอบการแสดงผลหน้าจอ LCD
 • สินค้ารวมภาษีแล้ว
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า