ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   จอรับภาพโปรเจคเตอร์ vertex (vertex)

จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 120 นิ้ว 16:9  พร้อมรีโมทไร้สาย
  • ราคา 15,000 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
จอมอเตอร์ไฟฟ้า Motor Screen 200 นิ้ว 16:10  พร้อมรีโมทไร้สาย
  • ราคา 42,500 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า