ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จอแขวนมือดึง (wall screen projector)

จอโปรเจคเตอร์จอแขวนมือดึง
  • wall screen projector PROJECTOR SCREEN จอโปรเจคเตอร์จอแขวนมือดึง
  • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen projector
  • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดจอแขวนมือดึง wall screen projector
  • Feature จอแขวนมือดึง wall screen projector
  • มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั้นใจในการล๊อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง
  • จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง หรือ แขวนเพดานได้
  • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า