ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ครอสโอเวอร์ alto (alto)

X34SW 3-Way ALTO with Subwoofer
 • ราคา 3,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X23SW 2-Way ALTO with Subwoofer
 • ราคา 3,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
AX2304 2way 3Way Stereo 4Way Mono ALTO
 • ราคา 5,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X-P234 3-Way 4 Way Mono ALTO
 • ALTO CROSSOVER X-P234 3-Way 4 Way Mono ALTO
 • Crossover X-P234 3-Way Stereo ALTO
 • Crossover X-P234 3 Way Stereo 4 Way Mono Active Crossover
 • รายละเอียด
 • SYSTEM : 2 Way/ 3 Way Stereo 4 Way Mono Active Crossover
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • ราคา 5,400 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X-23 2-Way 3 Way Mono ALTO
 • ALTO CROSSOVER X-23 2-Way 3 Way Mono ALTO
 • Crossover X-23 2-Way Stereo ALTO
 • Crossover X-23 2 Way Stereo 3 Way Mono Active Crossover
 • รายละเอียด
 • SYSTEM : 2 Way Stereo/ 3 Way Mono Active Crossover
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • ราคา 5,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X34 3-Way 4-Way Mono ALTO
 • ALTO CROSSOVER X34 3-Way 4-Way Mono ALTO
 • Crossover X-34 3-Way Stereo ALTO
 • Crossover X-34 3 Way Stereo 4 Way Mono Active Crossover
 • รายละเอียด
 • SYSTEM : 3 Way Stereo/ 4 Way Mono Active Crossover
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • ราคา 6,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
X40 4-Way ALTO
 • ALTO CROSSOVER X40 4-Way ALTO
 • Crossover X40 4-Way ALTO
 • Crossover X40 4 Way Stereo Active Crossover
 • รายละเอียด
 • Stereo Crossover X40 ALTO
 • SYSTEM : 4 Way Stereo Active Crossover
 • ราคา 8,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MAXIDRIVE 3.4 PC
 • ALTO Digital Crossover MAXIDRIVE 3.4 PC
 • Digital Crossover MAXIDRIVE 3.4 PC ALTO
 • ALTO Digital Crossover MAXIDRIVE 34 2 3 Way Stereo and 4 5 6 Way Mono
 • รายละเอียด
 • Digital Crossover MAXIDRIVE 3.4 PC ALTO
 • SYSTEM : 3 Way Stereo Digital Crossover
 • ราคา 14,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า