ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ครอสโอเวอร์ เอ็น ที เอส (nts)

 223XL
 • NTS CROSSOVER 223XL
 • NTS ครอสโอเวอร์-223XL
 • ครอสโอเวอร์ 2 ทางสเตอริโอ / 3 ทางโมโน
 • Mode switch for stereo 2-way or mono 3-may operation
 • Low frequency summed (subwoofer) output
 • x10 range switch on both channel
 • ราคา 2,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
223XS
 • NTS CROSSOVER 223XS
 • NTS ครอสโอเวอร์-223XS
 • ครอสโอเวอร์ 2 ทางสเตอริโอ / 3 ทางโมโน
 • Mode switch for stereo 2-way or mono 3-may operation
 • Low frequency summed (subwoofer) output
 • x10 range switch on both channel
 • ราคา 2,100 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
234XL
 • NTS CROSSOVER 234XL
 • NTS ครอสโอเวอร์-234XL
 • ครอสโอเวอร์ 2-3 ทางสเตอริโอ / 4 ทางโมโน
 • Mode switch for stereo 2-way/3-way or mono 4-may operation
 • Low frequency summed (subwoofer) output
 • x10 range switch on both channel
 • ราคา 2,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
234XS
 • NTS CROSSOVER 234XS
 • NTS ครอสโอเวอร์-234XS
 • ครอสโอเวอร์ 2-3 ทางสเตอริโอ / 4 ทางโมโน
 • Mode switch for stereo 2-way/3-way or mono 4-may operation
 • Low frequency summed (subwoofer) output
 • x10 range switch on both channel
 • ราคา 2,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า