ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

Sound System RCF Speaker

RCF Speaker MB15N351 ดอกลำโพง 15 นิ้ว

rcf MB15N351 ดอกลำโพง 15 นิ้ว Speaker Sound System

 • สำหรับลูกค้างานโปรเจค
 • เรารับออกแบบระบบงาน วางระบบงาน พร้อมติดตั้งแบบครบวงจร
 • งานระบบภาพ เช่น โปรเจคเตอร์
 • งานระบบเสียง เช่น เครืองเสียงกลางแจ้ง PA,เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม,ระบบประกาศตามอาคารสถานศึกษา ระบบเสียงในห้องเรียน
 • ทั้ง ราชการ และ เอกชน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-214-7352

รายละเอียดสินค้า rcf MB15N351 ดอกลำโพง 15 นิ้ว Speaker Sound System


 • Nominal Diameter:380 mm/15 inch
 • Rated Impedance:8 Ω
 • Program Power:1300 W AES
 • Power handling capacity:650 W AES
 • Sensitivity:100 dB
 • Frequency Range:45 Hz - 3000 Hz
GENERAL SPECIFICATIONS
 • Nominal Diameter:380/15 mm/inch
 • Rated Impedance:8 Ω
 • Program Power:1300 W AES
 • Power handling capacity:650 W AES
 • Sensitivity:100 dB
 • Frequency Range:40 Hz ÷ 3000 Hz
 • Effective Piston Diameter:330 / 13 mm/inch
 • Max Excursion Before Damage (peak to peak):39 / 1.5 mm/inch
 • Minimum Impedance:6.8 Ω
 • Voice Coil Diameter:87 / 3.4 mm/inch
 • Voice Coil Material:Copper
 • Voice Coil Winding Depth:16.5 / 0.65 mm/inch
 • Number of layers:2
 • Kind of layer:inside/outside
 • Top Plate Thickness:11 / 0.43 mm/inch
 • Cone Material:No pressed pulp
 • Cone Design:Curved
 • Surround Material:Polycotton
 • Surround Design:M - roll
THIELE/SMALL PARAMETERS
 • DC resistance:5.6Ω
 • Mechanical factor:4.0
 • Electrical factor:0.24
 • Total factor:0.22
 • BL Factor:22.5 T · m
 • Effective Moving Mass:80 g
 • Equivalent Cas air load:191 liters
 • Effettive piston area:0.0855 
 • Max. linear excursion (mathematical):5.5 mm
 • Voice - coil inductance @ 1kHz:1.65 mH
 • Half-space efficiency:5.68%
MOUNTING INFORMATION
 • Overall Diameter:393 / 15.5 mm/inch
 • Bolt Circle Diameter:371-376 / 14.6-14.8 mm/inch
 • Bolt Hole Diameter:6.5 / 0.3 mm/inch
 • Front Mount Baffle Cut-out:354/13.9 mm/inch
 • Rear Mount Baffle Cut-out:354 / 13.9 mm/inch
 • Depth:164 / 6.4 mm/inch
 • Volume occupied by the driver:3.8 / 0.13 liters/ft³
 • Net Weight:5.0 / 11.0 kg/lbs
SHIPPING INFORMATION
 • Shipping weight:5.8 / 12.7 kg/lbs
อาจเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลกรุณาตรวจสอบกับทางผู้ผลิตของสินค้านั้น หรือดูจากโบว์ชัวร์ (PDF File)ในหน้ารายละเอียดสินค้านี้
 

Sound System Speaker /ลำโพง เฉพาะดอกลำโพง รุ่นๆอื่นของ RCF