ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

Sound System RCF Speaker

RCF Speaker MB12N351 12 นิ้ว

rcf MB12N351 12 นิ้ว Speaker Sound System
ค้นหาสินค้า ตาม TAG

 • สำหรับลูกค้างานโปรเจค
 • เรารับออกแบบระบบงาน วางระบบงาน พร้อมติดตั้งแบบครบวงจร
 • งานระบบภาพ เช่น โปรเจคเตอร์
 • งานระบบเสียง เช่น เครืองเสียงกลางแจ้ง PA,เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม,ระบบประกาศตามอาคารสถานศึกษา ระบบเสียงในห้องเรียน
 • ทั้ง ราชการ และ เอกชน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-214-7352

รายละเอียดสินค้า rcf MB12N351 12 นิ้ว Speaker Sound System


 • Nominal Diameter:300 mm/12 inch
 • Rated Impedance:8 Ω
 • Program Power:1300 W AES
 • Power handling capacity:650 W AES
 • Sensitivity:99 dB
 • Frequency Range:45 Hz - 3000 Hz

 

GENERAL SPECIFICATIONS
 • Nominal Diameter:300 / 12 mm/inch
 • Rated Impedance:8 Ω
 • Program Power:1300 W AES
 • Power handling capacity:650 W AES
 • Sensitivity:99 dB
 • Frequency Range:45 Hz ÷ 3000 Hz
 • Effective Piston Diameter:260 / 10.2 mm/inch
 • Max Excursion Before Damage (peak to peak):39 / 1.5 mm/inch
 • Minimum Impedance:7.0 Ω
 • Voice Coil Diameter:87 / 3.4 mm/inch
 • Voice Coil Material:Copper
 • Voice Coil Winding Depth:16.5 / 0.65 mm/inch
 • Number of layers:2
 • Kind of layer:inside / outside
 • Top Plate Thickness:11 / 0.43 mm/inch
 • Cone Material:No pressed pulp
 • Cone Design:Curved
 • Surround Material:Polycotton
 • Surround Design:M - roll
THIELE/SMALL PARAMETERS
 • Resonance frequency:55 Hz
 • DC resistance:5.6Ω
 • Mechanical factor:4.5
 • Electrical factor:0.21
 • Total factor:0.20
 • BL Factor:22.5 T · m
 • Effective Moving Mass:54 g
 • Equivalent Cas air load:61 liters
 • Effettive piston area:0.053 
 • Max. linear excursion (mathematical):5.5 mm
 • Voice - coil inductance @ 1kHz:1.65 mH
 • Half-space efficiency:4.66%
MOUNTING INFORMATION
 • Overall Diameter:320 / 12.6 mm/inch
 • Bolt Circle Diameter:293-304 / 11.5-12 mm/inch
 • Bolt Hole Diameter:6.5 / 0.3 mm/inch
 • Front Mount Baffle Cut-out:282 / 11.1 mm/inch
 • Rear Mount Baffle Cut-out:284 / 11.2 mm/inch
 • Depth:138 / 5.4 mm/inch
 • Volume occupied by the driver:2.2 / 0.077 liters/ft³
 • Net Weight:4.4 / 9.7 kg/lbs
SHIPPING INFORMATION
 • Shipping weight:5.2 / 11.4 kg/lbs
อาจเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลกรุณาตรวจสอบกับทางผู้ผลิตของสินค้านั้น หรือดูจากโบว์ชัวร์ (PDF File)ในหน้ารายละเอียดสินค้านี้
 

Sound System Speaker /ลำโพง เฉพาะดอกลำโพง รุ่นๆอื่นของ RCF