ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   NTS POWER MIXER

PMU 601
 • NTS Power Mixer PMU 601
 • NTS POWER MIER PMU-601
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 6,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 801
 • NTS Power Mixer PMU 801
 • NTS POWER MIXER PMU-801
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 6,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 1201
 • NTS Power Mixer PMU 1201
 • NTS POWER MIXER PMU-1201
 • กำลังวัตต์
 • 300W x 2 @ 4ohm
 • 180W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,650 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 602
 • NTS Power Mixer PMU 602
 • NTS POWER MIXER PMU-602
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMU 802
 • NTS Power Mixer PMU 802
 • NTS POWER MIXER PMU-802
 • กำลังวัตต์
 • 250W x 2 @ 4ohm
 • 150W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,200 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMX-803
 • NTS Power Mixer PMX-803
 • NTS POWER MIXER PMX-803
 • กำลังวัตต์
 • 350W x 2 @ 4ohm
 • 200W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 7,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMR-860
 • NTS Power Mixer PMR-860
 • NTS POWER MIXER PMR-860
 • กำลังวัตต์
 • 550W x 2 @ 4ohm
 • 350W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 11,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PMR-1260
 • NTS Power Mixer PMR-1260
 • NTS POWER MIXER PMR-1260
 • กำลังวัตต์
 • 550W x 2 @ 4ohm
 • 350W x 2 @ 8ohm
 • OTHER FEATURE
 • ราคา 14,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า