ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   แอมป์ 700w

UA660
 • BETA THREE Power Amplifier UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660 กำลังขับ 700W ที่8โอหม์
 • Specifications
 • OUTPUT STORE MODE
 • 2 x 330W @ 8ohm
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
UA660
 • BETA THREE Power Amplifier UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660
 • เพาเวอร์แอมป์ เบต้าทรี(beta three) UA660 กำลังขับ 700W ที่8โอหม์
 • Specifications
 • OUTPUT STORE MODE
 • 2 x 330W @ 8ohm
 • ราคา 13,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
MT402
 • FINE AND FINE Power Amplifier MT402
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE & FINE MODEL MT402
 • เพาเวอร์แอมป์ FINE FINE MT402 กำลังขับ 800W ที่8โอหม์
 • OUTPUT STERO MODE
 • 2 x 400 @ 8 ohm
 • 2 x 600 @ 4 ohm
 • ราคา 17,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า