ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   แอมป์ เอ็น ที เอส

PA 400
 • NTS Power Amplifier PA 400
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น PA-400
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 100W x 2 @ 8 ohm
 • 150W x 2 @ 4 ohm
 • กำลังวัตต์ Bridge Mono
 • ราคา 4,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PA 600
 • NTS Power Amplifier PA 600
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น PA-600
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 150W x 2 @ 8 ohm
 • 225W x 2 @ 4 ohm
 • กำลังวัตต์ Bridge Mono
 • ราคา 5,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
PA 800
 • NTS Power Amplifier PA 800
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น PA-800
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 200W x 2 @ 8 ohm
 • 300W x 2 @ 4 ohm
 • กำลังวัตต์ Bridge Mono
 • ราคา 5,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 1000
 • NTS Power Amplifier T 1000
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น T-1000
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 350W x 2 @ 8 ohm
 • 560W x 2 @ 4 ohm
 • 700W x 2 @ 2 ohm
 • ราคา 9,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 1600
 • NTS Power Amplifier T 1600
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น T-1600
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 550W x 2 @ 8 ohm
 • 880W x 2 @ 4 ohm
 • 1100W x 2 @ 2 ohm
 • ราคา 13,500 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 2400
 • NTS Power Amplifier T 2400
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น T-2400
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 800W x 2 @ 8 ohm
 • 1300W x 2 @ 4 ohm
 • 1600W x 2 @ 2 ohm
 • ราคา 14,630 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
T 3000
 • NTS Power Amplifier T 3000
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น T-2400
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 1000W x 2 @ 8 ohm
 • 1750W x 2 @ 4 ohm
 • 2000W x 2 @ 2 ohm
 • ราคา 15,950 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS 1200
 • NTS Power Amplifier CS 1200
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น CS-1200
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 350W x 2 @ 8 ohm
 • 560W x 2 @ 4 ohm
 • 700W x 2 @ 2 ohm
 • ราคา 11,000 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS 1800
 • NTS Power Amplifier CS 1800
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น CS-1800
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 550W x 2 @ 8 ohm
 • 880W x 2 @ 4 ohm
 • 1100W x 2 @ 2 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CS 2200
 • NTS Power Amplifier CS 2200
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น CS-2200
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 650W x 2 @ 8 ohm
 • 1050W x 2 @ 4 ohm
 • 1300W x 2 @ 2 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
CX 4000
 • NTS Power Amplifier CX 4000
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น CX-4000
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 1300W x 2 @ 8 ohm
 • 1950W x 2 @ 4 ohm
 • 2600W x 2 @ 2 ohm
 • ราคา 18,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
GX 5000
 • NTS Power Amplifier GX 5000
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น GX-5000
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 1500W x 2 @ 8 ohm
 • 2350W x 2 @ 4 ohm
 • 3000W x 2 @ 2 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E 2400
 • NTS Power Amplifier E 2400
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น E 2400
 • เพาเวอร์แอมป์สวิทชิ่ง (Switching Amplifier)
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 800W x 2 @ 8 ohm
 • 1250W x 2 @ 4 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E 3000
 • NTS Power Amplifier E 3000
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น E 3000
 • เพาเวอร์แอมป์สวิทชิ่ง (Switching Amplifier)
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 1000W x 2 @ 8 ohm
 • 1500W x 2 @ 4 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
E 3600
 • NTS Power Amplifier E 3600
 • NTS POWER Power Amplifier รุ่น E 3600
 • เพาเวอร์แอมป์สวิทชิ่ง (Switching Amplifier)
 • กำลังวัตต์ สเตอริโอ
 • 1200W x 2 @ 8 ohm
 • 1850W x 2 @ 4 ohm
 • สินค้าลดราคาพิเศษ สอบถาม 08-92147352
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า