ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ตู้เบส 15นิ้ว

U15B ตู้ลำโพง BASS 15นิ้ว