ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

   ตู้ลำโพงพลาสติก

LUX-102 10นิ้ว 250W
 • NPE Lound Speaker LUX-102 10นิ้ว 250W
 • NPE Lux-102 ตู้ลำโพงพลาสติก 10นิ้ว 2ทาง 250วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 10นิ้ว 250W LUX-102 NPE
 • SYSTEM : 2 Way ( 10นิ้ว Full Range )
 • FREQ : 60Hz - 20KHz, HANDLING POWER : 250Wrms @ 8 OHM
 • SENSITIVITY (1W/1M) : 94 dB
 • ราคา 3,700 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U15F ตู้ลำโพง 15นิ้ว
U12F ตู้ลำโพง 12นิ้ว
 • BETA THREE Lound Speaker U12F ตู้ลำโพง 12นิ้ว
 • BETA THREE U12F 12นิ้ว 2ทาง 300W
 • ตู้ลำโพง 12นิ้ว 300W U12F BETA THREE
 • SYSTEM : 2 Way ( 12นิ้ว Full Range )
 • FREQ :50Hz - 18KHz (- 3dB)
 • HANDLING POWER : 300Wrms @ 8 OHM
 • ราคา 9,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U15 ตู้ลำโพง 15นิ้ว
 • BETA THREE Lound Speaker U15 ตู้ลำโพง 15นิ้ว
 • BETA THREE U15 ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 15นิ้ว 300วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 15นิ้ว 300วัตต์ BETA THREE U15
 • SYSTEM : 2 Way ( 15inch Full Range )
 • FREQ
 • 40Hz - 18KHz (- 3dB)
 • ราคา 11,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U12 ตู้ลำโพง 12นิ้ว
 • BETA THREE Lound Speaker U12 ตู้ลำโพง 12นิ้ว
 • BETA THREE U12 ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 12นิ้ว 300วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 12นิ้ว 300วัตต์ BETA THREE U12
 • SYSTEM : 2 Way ( 12inch Full Range )
 • FREQ
 • 50Hz - 18KHz (- 3dB)
 • ราคา 8,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U10 ตู้ลำโพง 10นิ้ว
 • BETA THREE Lound Speaker U10 ตู้ลำโพง 10นิ้ว
 • BETA THREE U10 ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 10นิ้ว 250วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 10นิ้ว 250วัตต์ BETA THREE U10
 • SYSTEM : 2 Way ( 12inch Full Range )
 • FREQ
 • 65Hz - 18KHz (- 3dB)
 • ราคา 6,500 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U8 ตู้ลำโพง 8นิ้ว
 • BETA THREE Lound Speaker U8 ตู้ลำโพง 8นิ้ว
 • BETA THREE U8 ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 8นิ้ว 100วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 8นิ้ว 100วัตต์ BETA THREE U8
 • SYSTEM : 2 Way ( 8inch Full Range )
 • FREQ
 • 75Hz - 18KHz (- 3dB)
 • ราคา 4,000 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
U6 ตู้ลำโพง 6นิ้ว
 • BETA THREE Lound Speaker U6 ตู้ลำโพง 6นิ้ว
 • BETA THREE U6 ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 6นิ้ว 80วัตต์
 • ตู้ลำโพงพลาสติก 2ทาง 6นิ้ว 80วัตต์ BETA THREE U6
 • SYSTEM : 2 Way ( 6inch Full Range )
 • FREQ
 • 65Hz - 18KHz (- 3dB)
 • ราคา 3,600 บาท / ตู้
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า