ดีนิยม เสียงและภาพ | สอบถาม 089-214-7352,02-199-1145 | Email : wiratwxw@gmail.com |  : LINE : isoundup

  MEGAPHONE โทรโข่ง ของ SHOW SHOW

ER-3S 10w สีหลือง
 • SHOW MEGAPHONE ER-3S 10w สีหลือง
 • SHOW ER-3S 10W เสียงไซเรน
 • เม็กกาโฟน 10W เสียงไซเรน ER-3S สีเหลือง SHOW
 • สเปก SHOW ER-3S
 • TYPE : Hand Grip
 • FUNCTION : Speak, Siren
 • ราคา 1,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-3S สีแดง
 • SHOW MEGAPHONE ER-3S สีแดง
 • เม็กกาโฟน 10W เสียงไซเรน ER-3S สีแดง SHOW
 • เม็กกาโฟน 10W เสียงไซเรน ER-3S สีแดง SHOW
 • TYPE : Hand Grip
 • FUNCTION : Speak, Siren
 • POWER : 10Wmax @ 4 Ohm
 • ราคา 1,300 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ERV-68SW VXM-286TS
 • SHOW MEGAPHONE ERV-68SW VXM-286TS
 • SHOW เม็กกาโฟน MAX 45W ERV-68SW/VXM-286TS
 • ERV-68SW/VXM-286TS ไมค์ถือ เสียงไซเรนและนกหวีด กำลังวัตต์สูงสุด 45W
 • TYPE : Hand Grip ( มือถือ )/Shoulder Strap (ปรับระดับสะพาย)
 • FUNCTION : Select Siren/Whistle(นกหวีด) ,VHF Wiereless Hand Held
 • DEPENDING : 0.8 - 2.2KM.
 • ราคา 6,900 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ERV-68SW VT-22P(J) LM-6 มีไมค์ลอยมือ
 • SHOW MEGAPHONE ERV-68SW VT-22P(J) LM-6 มีไมค์ลอยมือ
 • SHOW เม็กกาโฟน ERV-68SW/VT-22P(J)/LM-60
 • ERV-68SW/VT-22P(J)/LM-60 ไมค์หนีบ เสียงไซเรนและนกหวีด SHOW
 • TYPE : Hand Grip ( มือถือ )/Shoulder Strap (ปรับระดับสะพาย)
 • FUNCTION : Selectable Siren , VHF Wiereless Handheld Mic
 • DEPENDING : 0.8 - 2.2KM. ; POWER : 45Wmax @ 8 OHM
 • ราคา 6,900 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-67W
 • SHOW MEGAPHONE ER-67W
 • SHOW เม็กกาโฟน SHOW ER-67W
 • เม็กกาโฟน SHOW ER-67W
 • TYPE : Hand Grip ( มือถือ )/Shoulder Strap (ปรับระดับสะพาย)
 • FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด)
 • DEPENDING : 0.6 - 1.8KM.
 • ราคา 2,800 บาท / ชุด
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-55SDR บันทึกเสียงได้
 • SHOW MEGAPHONE ER-55SDR บันทึกเสียงได้
 • MEGAPHONE ER-55SDR SHOW 25W
 • โทรโข่ง show ER-55SDR 25วัตต์ มีด้ามจับพร้อมมีสายสะพาย บันทึกเสียงได้
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์
 • ราคา 1,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-66SDR SHOW
 • SHOW MEGAPHONE ER-66SDR SHOW
 • MEGAPHONE ER-66SDR SHOW 25W
 • โทรโข่ง show ER-66SDR 25วัตต์ มีไมค์แยกอิสระ มีด้ามจับพร้อมมีสายสะพาย
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์ มีไมค์แยกอิสระ
 • ราคา 2,900 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-66W SHOW
 • SHOW MEGAPHONE ER-66W SHOW
 • MEGAPHONE ER-66W SHOW 25W MAX
 • โทรโข่ง show ER-66W สูงสุด 25วัตต์ มีด้ามจับพร้อมมีสายสะพายปรับระดับได้
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์สูงสุด
 • ราคา 1,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-56W แบบตั้งโต๊ะ SHOW
 • SHOW MEGAPHONE ER-56W แบบตั้งโต๊ะ SHOW
 • MEGAPHONE ER-56W SHOW 25W MAX
 • โทรโข่ง show ER-56W สูงสุด 25วัตต์ มีสายสพายและตั้งโต๊ะได้
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-67S SHOW สำหรับมือถือ
 • SHOW MEGAPHONE ER-67S SHOW สำหรับมือถือ
 • MEGAPHONE ER-67S SHOW 35W MAX
 • โทรโข่ง show ER-67S สูงสุด 35วัตต์ มีสายสะพายปรับระดับได้
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 35วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 2,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-66S SHOW
 • SHOW MEGAPHONE ER-66S SHOW
 • MEGAPHONE ER-66S SHOW 35W MAX
 • โทรโข่ง show ER-66S สูงสุด 35วัตต์ มีสายสะพายปรับระดับได้
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,800 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-56S แบบตั้งโต๊ะ
 • SHOW MEGAPHONE ER-56S แบบตั้งโต๊ะ
 • MEGAPHONE ER-56S SHOW 35W MAX
 • โทรโข่ง show ER-56S สูงสุด 35วัตต์ มีสายสะพาย และตั้งโตีะ
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-66
 • SHOW MEGAPHONE ER-66
 • MEGAPHONE ER-66 SHOW 35W MAX
 • โทรโข่ง show ER-66 สูงสุด 35วัตต์ มีสายสะพายปรับระดับได้
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,700 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-332W มีเสียงนกหวีด
 • SHOW MEGAPHONE ER-332W มีเสียงนกหวีด
 • MEGAPHONE ER-332W SHOW 10W MAX
 • โทรโข่ง show ER-332W สูงสุด 10วัตต์ มีเสียงนกหวีด
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 10วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-332s มีเสียงไซเรน
 • SHOW MEGAPHONE ER-332s มีเสียงไซเรน
 • MEGAPHONE ER-332s SHOW 10W MAX
 • โทรโข่ง show ER-332s สูงสุด 10วัตต์
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 10วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,300 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-226W
 • SHOW MEGAPHONE ER-226W
 • MEGAPHONE ER-226W SHOW 8W MAX
 • โทรโข่ง show ER-226W สูงสุด 8วัตต์ มีเสียงนกหวีด
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 8วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 720 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-55W
 • SHOW MEGAPHONE ER-55W
 • MEGAPHONE ER-55W SHOW 25W MAX
 • โทรโข่ง show ER-55W สูงสุด 25วัตต์
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า
ER-55S
 • SHOW MEGAPHONE ER-55S
 • MEGAPHONE ER-55s SHOW 25W MAX
 • โทรโข่ง show ER-55s สูงสุด 25วัตต์ มีเสียงไซเรต
 • รายละเอียด
 • S:SIREN,W:WHISTLE,D:SIERN+DC.JACK R:RECORDING IC)
 • กำลังวัตต์ 25วัตต์ สูงสุด
 • ราคา 1,600 บาท / เครื่อง
 •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า

  สัพเพเหระ

แนะนำการซื้อชุดประชุมไร้สายเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อให้ตรงกับความต้องการและงบประมาณ
ชุดประชุมไร้สายโปรยูโรเทค UHF-129 1 ชุดประกอบด้วยไมค์ประชุม 8 ไมค์ (8 channel) แต่ละ channal จะมีช่องความถี่ 32 ช่องความถี่ รวม
อันที่จริงไมค์ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าไมค์ลอย หรือ ไมค์สาย มีขายอยู่ในท้องตลาด มีให้เลือกทั้งของจริงแท้ และไม่แท้
ถ้าคุณกำลังมองหา เครื่องบันทึกเสียงในห้องประชุม ขอแนะนำมิกเซอร์สำหรับบันทึกเสียงทั้งที่บันทึกลง USB โดยตรง และ บันทึกลงคอมพิวเตอร์
แนะนำ ชุดประชุม TADA U8008 สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มองหาชุดประชุมแบบไร้สายในราคาที่ไม่แพง แถมยังติดตั้งง่ายและสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองเราขอแนะนำรับรองความคุ้มค่า